Önemlİ Tarİhler


  • 4 Aralık 2020

    Kongre Başlangıç Tarihi


  • 4 Aralık 2020

    Kongre Başlangıç Tarihi

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği yıllardır eğitime, bilime, sağlığa ve üyelerimizin haklarına verdiği değer ile görevini yürütmüş ve bugüne kadar, bir tanesi uluslararası olmak üzere 6 kongre ve 1 sempozyum düzenlemiştir. Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz kongremizin hazırlıklarına başlamıştık ancak dünyada etkisini sürdüren COVID-19 pandemisi sebebiyle 7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongremizi 4 – 6 Aralık 2020 tarihleri arasında sanal ortamda düzenleme kararı almış bulunmaktayız.

Dünya Sağlık Örgütü de 2030 hedefleri içine rehabilitasyonu almış, evrensel sağlık kapsamında olması ve hizmet sunum modelleri oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca "Rehabilitasyon bir lüks değildir." diyerek önemine dikkat çekmiştir.

Dünya Nörorehabilitasyon Federasyonunun (World Federation of Neurorehabilitation, WFNR) Türkiye temsilcisi olan derneğimiz tarafından 2 yılda bir düzenlenmekte olan kongremizde yine nörorehabilitasyon, ortopedik, pediyatrik, kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi ana konular dışında kas iskelet sistemi hastalıkları ve romatolojik rehabilitasyon, ağrı ve osteoporoz konuları da hem güncel hem de gelecekte planlanmakta olan yaklaşımlar ışığında detaylı olarak ele alınacaktır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ailesi gün geçtikçe büyümekte, bu tür bilimsel toplantılar bizleri bir araya getirerek hem bilimsel hem de sosyal paylaşımlarla, branşımıza yönelik çeşitli sorunlara karşı da gücümüzü arttırmaya olanak vermektedir.

Çeşitli konulardaki kurslar, konferanslar, paneller ile hocalarımızın tecrübelerini paylaşacağı, ödüllü sözlü ve poster bildiri sunumlarının gerçekleştirileceği ve kongre hazırlık sürecinde sizlerden gelecek öneri ve isteklerin de dikkate alınacağı bir program hazırlamak niyetindeyiz.

Rehabilitasyon ekibinin tüm üyelerini ağırlayacak olmanın heyecanı ile, siz değerli meslektaşlarımızı 4 – 6 Aralık 2020 tarihlerinde E-Kongremize davet ediyoruz.

Katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Vesile Sepici
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanı

Prof. Dr. Belgin Karaoğlan
7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Başkanı


KURULLAR


Kongre Başkanı
Prof. Dr. Belgin Karaoğlan

Kongre Bilimsel Sekreteryası
Doç. Dr. Ebru Alemdaroğlu
ebru@tibbirehabilitasyon2020.org
Doç. Dr. Engin Koyuncu
engin@tibbirehabilitasyon2020.org

Kongre Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Vesile Sepici
Doç. Dr. Emre Adıgüzel
Prof. Dr. Hakan Genç
Prof. Dr. Pınar Borman
Prof. Dr. Birol Balaban
Prof. Dr. Evren Yaşar


BİLİMSEL PROGRAM

1. Gün (04.12.2020, Cuma)
09:00-09:20 AÇILIŞ
TFTRUH Derneği Başkanı: Dr. Vesile Sepici
Kongre Başkanı: Dr. Belgin Karaoğlan
09:20-10:20 1.OTURUM: İNME REHABİLİTASYONU-1
Oturum Başkanı: Dr. Neşe Özgirgin
09:20-09:40 Dünyadaki inme rehabilitasyonu hizmetinin sunumu Dr. Ayşe Küçükdeveci
09:40-10:00 Akut inmede rehabilitasyon Dr. Banu Kuran
10:00-10:20 Tekrarlayan inmeye yaklaşım Dr. Canan Çulha
10:20-10:30 ARA
10:30-11:50 2.OTURUM: NÖROBİLİMDE YENİ UFUKLAR
Oturum Başkanı: Dr. Kenan Tan
10:30-11:00 Beyin gibi karmaşık bir yapıyı nasıl anlayabiliriz? Dr. Turgay Dalkara
11:00-11:30 Nöroradyolojide gelişmeler Dr. Oktay Algın
11:30-11:50 Telerehabilitasyon Dr. Tansu Arasıl
11:50-12:00 ARA
12:00-12:45 VAKA OTURUMU
Moderatör: Dr. Murat Zinnuroğlu
12:00-12:20 Serebral palside pediatrik rehabilitasyon Dr. Ece Ünlü Akyüz
12:20-12:40 Videolar üzerinden hasta değerlendirme ve tedavi planlama Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya
12:40-12:45 Tartışma
12:45-13:00 ARA
13:00-14:00 3.OTURUM: NÖROPATİK AĞRI
Oturum Başkanı: Dr. Gülseren Akyüz
13:00-13:20 Kronik nöropatik ağrıda kantitatif duyu testleri mi, görüntüleme mi, elektrofizyolojik testler mi? Dr. Gülseren Akyüz
13:20-13:40 Nöropatik ağrı tedavisinin neresindeyiz?
Akılcı ilaç kullanımı
Dr. Ayşegül Ketenci
13:40-14:00 Kutanöz patolojiler ve nöropatik ağrı ilişkisi Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
14:00-14:10 ARA
14:10-14:50 UYDU SEMPOZYUMU / SANTA FARMA
Kas iskelet sistem ağrılarında kas gevşetici ajanlar: 3N1K Ne için? Ne zaman? Nasıl? Kime? Dr. Pınar Borman
14:50-15:00 ARA
15:00-16:00 4.OTURUM: REHABİLİTASYON TEKNOLOJİLERİ
Oturum Başkanı: Dr. N. Kutay Ordu Gökkaya
15:00-15:20 Eksoskeletondan nanostimülatörlere yolculuk: Robotik rehabilitasyon Dr. N. Kutay Ordu Gökkaya
15:20-15:40 Üst ekstremitede robotik rehabilitasyon Dr. Nebahat Sezer
15:40-16:00 Alt ekstremitede robotik rehabilitasyon Dr. Sibel Özbudak Demir
16:00-16:10 ARA
16:10-17:10 5.OTURUM: EVRİMSEL TIP
Oturum Başkanı: Dr. Hakan Genç
16:10-16:30 Hastalıklara evrimsel tıp bakış açısı ile yaklaşım Dr. Hilmi Uysal
16:30-16:50 İki ayaklı yürümenin evrimi ve evrimsel tıp Dr. Tuğrul Atasoy
16:50-17:10 Zihin-beden tıbbı Dr. Nesrin Demirsoy
17:10-17:20 ARA
17:20-18:20 6.OTURUM: OSTEOPOROZ
Oturum Başkanı: Dr. Belgin Karaoğlan
17:20-17:40 Osteoporozda inflamasyonun yeri Dr. Yeşim Kirazlı
17:40-18:00 Kılavuzlarla osteoporozda tanı Dr. Ülkü Akarırmak
18:00-18:20 Kılavuzlarla osteoporozda tedavi Dr. Dilşad Sindel
18:20-18:30 ARA
18:30-19:30 7.OTURUM: OMURİLİK YARALANMASI REHABİLİTASYONU-1
Oturum Başkanı: Dr. Belgin Erhan
18:30-18:50 Omurilik yaralanmalı hastalarda kardiyopulmoner sorunlar Dr. Derya Demirbağ Kabayel
18:50-19:10 Omurilik yaralanmalı hastalarda spastisite tedavisi Dr. Belgin Erhan
19:10-19:30 Omurilik yaralanmalı hastalarda hemşirelik bakımı Dr. Tülay Başak
19:30-19:40 ARA
19:40-20:40 8.OTURUM: EKLEM KAYNAKLI AĞRILAR VE TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Şendur
19:40-20:00 Omuz ağrılarında tanıya gerek var mı? Dr. Kenan Akgün
20:00-20:20 Diz osteoartritinde non-farmakolojik tedavi Dr. Lale Altan İnceoğlu
20:20-20:40 Kalça ağrısının nadir nedenleri Dr. Dilek Keskin
20:40-20:50 ARA
20:50-22:05 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanları: Dr. Koray Aydemir, Dr. Emre Adıgüzel
SB-01, SB-02, SB-03, SB-04, SB-05, SB-06, SB-07,SB-08, SB-09, SB-10, SB-11, SB-13, SB-14
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
22:05-22:25 ARA
22:25-23:20 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanları: Dr. Koray Aydemir, Dr. Emre Adıgüzel
SB-15, SB-17, SB-18, SB-19, SB-20, SB-22, SB-23, SB-24, SB-25
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
2.Gün (05.12.2020, Cumartesi)
09:00-10:00 9.OTURUM: SEREBRAL PALSİ REHABİLİTASYONU
Oturum Başkanı: Dr. Evren Yaşar
09:00-09:20 Serebral palside aile odaklı rehabilitasyon yaklaşımı Dr. Resa Aydın
09:20-09:40 Serebral palside kök hücre çalışmaları bize ve aileye ne söylüyor? Dr. Şehim Kutlay
09:40-10:00 Serebral palside değerlendirme ve tedavi yaklaşımı Dr. Nigar Dursun
10:00-10:10 ARA
10:10-11:10 10.OTURUM: NÖROJENİK MESANE VE PELVİK TABAN FONKSİYON BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Dr. Murat Ersöz
10:10-10:30 Nörojenik mesanede güncel tedaviler Dr. Hakan Tunç
10:30-10:50 Pelvik taban fonksiyon bozukluklarında değerlendirme Dr. Kurtuluş Köklü
10:50-11:10 Pelvik taban fonksiyon bozukluklarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon yaklaşımları Dr. Zuhal Özişler
11:10-11:20 ARA
11:20-12:20 11.OTURUM: YAŞLANMAYA HAZIR MIYIZ? / GERİATRİK REHABİLİTASYON
Oturum Başkanı: Dr. Jale Meray
11:20-11:40 Yaşlanmaya hazır mıyız? Türkiye ve dünyaya genel bakış Dr. Birol Balaban
11:40-12:00 Geriatride ağrı Dr. Barış Nacır
12:00-12:20 Vakalarla geriatrik disfajide rehabiliitasyon Dr. Sibel Eyigör
12:20-12:30 ARA
12:30-13:30 12.OTURUM: OMURGA KAYNAKLI AĞRILAR
Oturum Başkanı: Dr. Selami Akkuş
12:30-12:50 Sakroiliak eklem kaynaklı ağrılarda tedavi Dr. Selami Akkuş
12:50-13:10 Fasyal disfonksiyon ve klinik karşılığı Dr. Işık Akgöl
13:10-13:30 Bel ağrıları ve kluneal sinir Dr. Hatice Rana Erdem
13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUMU / AMGEN
Moderatör: Dr. Belgin Karaoğlan
10. Yılında Denosumab ile yeni ufuklar Dr. Dilşad Sindel
14:15-14:25 ARA
14:25-15:25 13.OTURUM: ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI REHABİLİTASYONU
Oturum Başkanı: Dr. Pınar Borman
14:25-14:45 El fleksör tendon yaralanmaları rehabilitasyonu Dr. Filiz Acar Sivas
14:45-15:05 El ekstansör tendon yaralanmaları rehabilitasyonu Dr. Serpil Savaş
15:05-15:25 Doğuştan brakiyal pleksus yaralanmaları rehabilitasyonu Dr. Özlem El
15:25-15:35 ARA
15:35-16:35 14.OTURUM: COVID-19 ve REHABİLİTASYON
Oturum Başkanı: Dr. Engin Koyuncu
15:35-15:55 COVID-19'da yoğun bakım sürecinde rehabilitasyon Dr. İbrahim Gündoğdu
15:55-16:15 COVID-19'da yoğun bakım sonrası sendromu ve rehabilitasyonu Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran
16:15-16:35 COVID-19'da yoğun bakım hemşiresinin rolü Dr. Ayla Demirtaş
16:35-16:45 ARA
16:45-17:45 15.OTURUM: TRAVMATİK BEYİN HASARI
Oturum Başkanı: Dr. Kadriye Öneş
16:45-17:05 Travmatik beyin hasarında motor problemler Dr. Kadriye Öneş
17:05-17:25 Travmatik beyin hasarında prognostik değerlendirme Dr. Güldal Funda Nakipoğlu Yüzer
17:25-17:45 Travmatik beyin hasarında otonom sistem problemleri Dr. Serdar Kesikburun
17:45-17:55 ARA
17:55-18:55 16.OTURUM: OMURİLİK YARALANMASI REHABİLİTASYONU-2
Oturum Başkanı: Dr. Müfit Akyüz
17:55-18:15 Omurilik yaralanmalı hastalarda otonomik disfonksiyonlara bağlı kardiyovasküler sistem ve termoregulasyon problemleri Dr. Müfit Akyüz
18:15-18:35 Omurilik yaralanmalı erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları ve fertilite Dr. Bilge Yılmaz
18:35-18:55 Omurilik yaralanmalı kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları ve gebelik Dr. Ayşenur Bardak
18:55-19:05 ARA
19:05-20:05 17.OTURUM: KANSER REHABİLİTASYONU
Oturum Başkanı: Dr. F. Figen Ayhan
19:05-19:25 Kanser rehabilitasyonunda genel prensipler Dr. Meltem Dalyan
19:25-19:45 Meme kanseri ile ilişkili kas iskelet sistemi sorunlarına güncel bakış Dr. Burcu Duyur Çakıt
19:45-20:05 Lenfödem tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Dr. Pınar Borman
20:05-20:25 ARA
20:25-21:40 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanları: Dr. Figen Ayhan, Dr. Duygu Tecer
SB-27, SB-28, SB-29, SB-30, SB-31, SB-32, SB-33, SB-34, SB-35, SB-36, SB-37, SB-38, SB-39
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
21:40-22:00 ARA
22:00-23:10 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4
Oturum Başkanları: Dr. Figen Ayhan, Dr. Duygu Tecer
SB-40, SB-41, SB-42, SB-43, SB-44, SB-45, SB-46, SB-47, SB-48, SB-49, SB-50, SB-51
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
3. Gün (06.12.2020, Pazar)
09:00-10:00 18.OTURUM: SPORTİF REHABİLİTASYON
Oturum Başkanı: Dr. Tunç Alp Kalyon
09:00-09:20 Neden egzersiz? Kime, nasıl ve ne kadar? Dr. Tunç Alp Kalyon
09:20-09:40 Kronik hastalıkta egzersizin yeri, FTR hekimi tarafından tariflenmesi Dr. Sadi Kayıran
09:40-10:00 Profesyonel sporcuları yaşlanınca ne bekler? Dr. Burkay Utku
10:00-10:10 ARA
10:10-11:10 19.OTURUM: İNME REHABİLİTASYONU-2
Oturum Başkanı: Dr. Gülçin Kaymak Karataş
10:10-10:30 İnmede spastisite tedavisi Dr. Canan Çelik
10:30-10:50 İnmede yorgunluk ve uyku problemleri Dr. Gülçin Kaymak Karataş
10:50-11:10 Apraksi ve rehabilitasyon Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu
11:10-11:20 ARA
11:20-12:20 20.OTURUM: KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON
Oturum Başkanı: Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür
11:20-11:40 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon pratiğinde sık karşılaşılan hastalıklarda kardiyak rehabilitasyonun yeri Dr. Birkan Sonel Tur
11:40-12:00 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon pratiğinde sık karşılaşılan hastalıklarda pulmoner rehabilitasyonun yeri Dr. Belma Füsun Köseoğlu
12:00-12:20 Vakalarla kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon Dr. Ebru Alemdaroğlu
Dr. Aysun Genç
Dr. Hande Özdemir
12:20-12:30 ARA
12:30-13:30 21.OTURUM: AĞRI
Oturum Başkanı: Dr. Hatice Bodur
12:30-12:50 Ağrı ve inflamasyon Dr. Duygu Geler Külcü
12:50-13:10 Kompleks bölgesel ağrı sendromu tanı ve tedavisinde güncelleme Dr. Selda Sarıkaya
13:10-13:30 Nöropatik ağrıda akılcı ilaç kullanımı Dr. Jale İrdesel
13:30-13:40 ARA
13:40-14:40 22.OTURUM: AĞRI TEDAVİSİNDE KLASİK VE GÜNCEL FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ
Oturum Başkanı: Dr. Berrin Durmaz
13:40-14:00 Klasik fizik tedavi modalitelerine kanıta dayalı bakış Dr. Berrin Durmaz
14:00-14:20 Manyetik alan tedavisi ve ESWT Dr. Meltem Vural
14:20-14:40 Rejeneratif modaliteler; derin lazer ve tecar terapi Dr. Tuba Güler
14:40-14:50 ARA
14:50-15:50 23.OTURUM: TERAPÖTİK EGZERSİZLER
Oturum Başkanı: Dr. Sumru Özel
14:50-15:10 Obezite ve egzersiz Dr. Lale Aktekin
15:10-15:30 İleri yaş ve egzersiz Dr. Füsun Ardıç
15:30-15:50 Egzersiz zararlı olabilir mi? Dr. Akın Erdal
15:50-16:00 ARA
16:00-17:00 24.OTURUM: GETAT OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Vesile Sepici
16:00-16:20 Mezoterapi Dr. Deniz Evcik
16:20-16:40 Kas iskelet sistemi ağrılarında medikal ozon tedavisi Dr. Kamil Yazıcıoğlu
16:40-17:00 Bel ağrılarında osteopatik yaklaşım Dr. Gülsemin Ertürk Çelik
17:00-17:10 ARA
17:10-18:10 25.OTURUM: PERİFERİK SİNİR LEZYONLARI-ELEKTROFİZYOLOJİ
Oturum Başkanı: Dr. Murat Zinnuroğlu
17:10-17:30 Tanı Dr. Ece Ünlü Akyüz
17:30-17:50 Rejenerasyon Dr. Metin Karataş
17:50-18:10 Olgularla raporlama ve yorumlama Dr. Murat Zinnuroğlu
18:10-18:20 ARA
18:20-19:20 26.OTURUM: OSTEOARTRİTTE GÜNCELLEME
Oturum Başkanı: Dr. Elif Akalın
18:20-18:40 Osteoartrit ve inflamasyon Dr. Selmin Gülbahar
18:40-19:00 Diz osteoartritinde farmakolojik tedavi rehberleri Dr. Elif Akalın
19:00-19:20 Kalça osteoartritinde farmakolojik tedavi rehberleri Dr. Günşah Şahin
19:20-19:40 ARA
19:40-20:55 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5
Oturum Başkanları: Dr. Öznur Ayhan Öken, Dr. Gülçin Ural Nazlıkul
SB-53, SB-54, SB-55, SB-57, SB-58, SB-59, SB-60, SB-61, SB-62, SB-63, SB-64, SB-65, SB-66
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
20:55-21:15 ARA
21:15-22:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6
Oturum Başkanları: Dr. Öznur Ayhan Öken, Dr. Gülçin Ural Nazlıkul
SB-67, SB-68, SB-69, SB-71, SB-72, SB-73, SB-74, SB-76, SB-77, SB-78, SB-79, SB-80
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
22:30-22:40 ARA
22:40-22:45 27. OTURUM: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Akılcı ilaç kullanımı Dr. Jale İrdesel
KAPANIŞ

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
4-6 Aralık 2020'de Valortv.net üzerinden online olarak yayınlanacaktır.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir.

İzinler
Kongreye katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Kongre Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir.

Kongre Katılım Belgesi
Tüm kayıtlı katılımcılara kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.


KAYIT

KAYIT TİPİ
Uzman 500 TL + KDV
Asistan 500 TL + KDV
Firma Temsilcisi 1000 TL + KDV

* Ücretlere %8 KDV ilave edilcektir.İptal/İade Koşulları;

1 Ekim 2020 tarihi itibari ile iptal/iade yapılmayacaktır.


ONLİNE BİLDİRİ
Bildiri gönderim süremiz dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz.


SPONSORLUK


Hazırlık aşamasındadır.İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası

Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi
576. Sokak No:28 06550 Oran / Ankara

Telefon: +90 312 491 88 88
Faks: +90 312 491 99 89
E-posta: tibbirehabilitasyon2020@valor.com.tr

Bilimsel Sekreterya

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Meşrutiyet Caddesi Karanfil Sokak No: 30/10
Posta Kodu: 06650 Çankaya- ANKARA

Telefon: 0312 418 85 96
Faks: 0312 418 97 82
E-posta: tsprm@tsprm.org , pmr@pmr.org.tr