Önemlİ Tarİhler


 • 31 Ekim 2020

  Son Bildiri Gönderim Tarihi


 • 4 Aralık 2020

  Kongre Başlangıç Tarihi

Kalan Süre

 • GÜN
 • SAAT
 • DAKİKA
 • SANİYE
 • DAVET

  Değerli Meslektaşlarımız,

  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği yıllardır eğitime, bilime, sağlığa ve üyelerimizin haklarına verdiği değer ile görevini yürütmüş ve bugüne kadar, bir tanesi uluslararası olmak üzere 6 kongre ve 1 sempozyum düzenlemiştir. Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz kongremizin hazırlıklarına başlamıştık ancak dünyada etkisini sürdüren COVID-19 pandemisi sebebiyle 7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongremizi 4 – 6 Aralık 2020 tarihleri arasında sanal ortamda düzenleme kararı almış bulunmaktayız.

  Dünya Sağlık Örgütü de 2030 hedefleri içine rehabilitasyonu almış, evrensel sağlık kapsamında olması ve hizmet sunum modelleri oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca "Rehabilitasyon bir lüks değildir." diyerek önemine dikkat çekmiştir.

  Dünya Nörorehabilitasyon Federasyonunun (World Federation of Neurorehabilitation, WFNR) Türkiye temsilcisi olan derneğimiz tarafından 2 yılda bir düzenlenmekte olan kongremizde yine nörorehabilitasyon, ortopedik, pediyatrik, kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi ana konular dışında kas iskelet sistemi hastalıkları ve romatolojik rehabilitasyon, ağrı ve osteoporoz konuları da hem güncel hem de gelecekte planlanmakta olan yaklaşımlar ışığında detaylı olarak ele alınacaktır.

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ailesi gün geçtikçe büyümekte, bu tür bilimsel toplantılar bizleri bir araya getirerek hem bilimsel hem de sosyal paylaşımlarla, branşımıza yönelik çeşitli sorunlara karşı da gücümüzü arttırmaya olanak vermektedir.

  Çeşitli konulardaki kurslar, konferanslar, paneller ile hocalarımızın tecrübelerini paylaşacağı, ödüllü sözlü ve poster bildiri sunumlarının gerçekleştirileceği ve kongre hazırlık sürecinde sizlerden gelecek öneri ve isteklerin de dikkate alınacağı bir program hazırlamak niyetindeyiz.

  Rehabilitasyon ekibinin tüm üyelerini ağırlayacak olmanın heyecanı ile, siz değerli meslektaşlarımızı 4 – 6 Aralık 2020 tarihlerinde E-Kongremize davet ediyoruz.

  Katılımınız bizi onurlandıracaktır.

  Sevgi ve saygılarımızla,

  Prof. Dr. Vesile Sepici
  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanı

  Prof. Dr. Belgin Karaoğlan
  7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi Başkanı


  KURULLAR


  Kongre Başkanı
  Prof. Dr. Belgin Karaoğlan

  Kongre Bilimsel Sekreteryası
  Doç. Dr. Ebru Alemdaroğlu
  ebru@tibbirehabilitasyon2020.org
  Doç. Dr. Engin Koyuncu
  engin@tibbirehabilitasyon2020.org

  Kongre Düzenleme Kurulu
  Prof. Dr. Vesile Sepici
  Doç. Dr. Emre Adıgüzel
  Prof. Dr. Hakan Genç
  Prof. Dr. Pınar Borman
  Prof. Dr. Birol Balaban
  Prof. Dr. Evren Yaşar


  BİLİMSEL PROGRAM

  1. Gün (04.12.2020, Cuma)
  09:00-09:20 AÇILIŞ
  Kongre Başkanı: Dr. Belgin Karaoğlan
  TFTRUH Derneği Başkanı: Dr. Vesile Sepici
  09:20-10:20 1.OTURUM: İNME REHABİLİTASYONU-1
  Oturum Başkanı: Dr. Neşe Özgirgin
  09:20-09:40 Dünyadaki inme rehabilitasyonu hizmetinin sunumu Dr. Ayşe Küçükdeveci
  09:40-10:00 Akut inmede rehabilitasyon Dr. Banu Kuran
  10:00-10:20 Tekrarlayan inmeye yaklaşım Dr. Canan Çulha
  10:20-10:30 ARA
  10:30-11:50 2.OTURUM: NÖROBİLİMDE YENİ UFUKLAR
  Oturum Başkanı: Dr. Kenan Tan
  10:30-11:00 Beyin gibi karmaşık bir yapıyı nasıl anlayabiliriz? Dr. Turgay Dalkara
  11:00-11:30 Nöroradyolojide gelişmeler Dr. Oktay Algın
  11:30-11:50 Telerehabilitasyon Dr. Tansu Arasıl
  11:50-12:00 ARA
  12:00-12:45 VAKA OTURUMU
  Moderatör: Dr. Murat Zinnuroğlu
  Serebral Palside Pediatrik Rehabilitasyon - Videolar Üzerinden Hasta Değerlendirme ve Tedavi Planlama Dr. Ece Ünlü Akyüz, Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya
  12:45-13:00 ARA
  13:00-14:00 3.OTURUM: NÖROPATİK AĞRI
  Oturum Başkanı: Dr. Gülseren Akyüz
  13:00-13:20 Kronik nöropatik ağrıda kantitatif duyu testleri mi, görüntüleme mi, elektrofizyolojik testler mi? Dr. Gülseren Akyüz
  13:20-13:40 Nöropatik ağrı tedavisinin neresindeyiz?
  Akılcı ilaç kullanımı
  Dr. Ayşegül Ketenci
  13:40-14:00 Kutanöz patolojiler ve nöropatik ağrı ilişkisi Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
  14:00-14:10 ARA
  14:10-14:50 UYDU SEMPOZYUMU
  14:50-15:00 ARA
  15:00-16:00 4.OTURUM: REHABİLİTASYON TEKNOLOJİLERİ
  Oturum Başkanı: Dr. N. Kutay Ordu Gökkaya
  15:00-15:20 Eksoskeletondan nanostimülatörlere yolculuk: Robotik rehabilitasyon Dr. N. Kutay Ordu Gökkaya
  15:20-15:40 Üst ekstremitede robotik rehabilitasyon Dr. Nebahat Sezer
  15:40-16:00 Alt ekstremitede robotik rehabilitasyon Dr. Sibel Özbudak Demir
  16:00-16:10 ARA
  16:10-17:10 5.OTURUM: EVRİMSEL TIP
  Oturum Başkanı: Dr. Hakan Genç
  16:10-16:30 Hastalıklara evrimsel tıp bakış açısı ile yaklaşım Dr. Hilmi Uysal
  16:30-16:50 İki ayaklı yürümenin evrimi ve evrimsel tıp Dr. Tuğrul Atasoy
  16:50-17:10 Zihin-beden tıbbı Dr. Nesrin Demirsoy
  17:10-17:20 ARA
  17:20-18:20 6.OTURUM: OSTEOPOROZ
  Oturum Başkanı: Dr. Belgin Karaoğlan
  17:20-17:40 Osteoporozda inflamasyonun yeri Dr. Yeşim Kirazlı
  17:40-18:00 Kılavuzlarla osteoporozda tanı Dr. Ülkü Akarırmak
  18:00-18:20 Kılavuzlarla osteoporozda tedavi Dr. Dilşad Sindel
  18:20-18:30 ARA
  18:30-19:30 7.OTURUM: OMURİLİK YARALANMASI REHABİLİTASYONU-1
  Oturum Başkanı: Dr. Belgin Erhan
  18:30-18:50 Omurilik yaralanmalı hastalarda kardiyopulmoner sorunlar Dr. Derya Demirbağ Kabayel
  18:50-19:10 Omurilik yaralanmalı hastalarda spastisite tedavisi Dr. Belgin Erhan
  19:10-19:30 Omurilik yaralanmalı hastalarda hemşirelik bakımı Dr. Tülay Başak
  19:30-19:40 ARA
  19:40-20:40 8.OTURUM: EKLEM KAYNAKLI AĞRILAR VE TEDAVİSİ
  Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Şendur
  19:40-20:00 Omuz ağrılarında tanıya gerek var mı? Dr. Kenan Akgün
  20:00-20:20 Diz osteoartritinde non-farmakolojik tedavi Dr. Lale Altan İnceoğlu
  20:20-20:40 Kalça ağrısının nadir nedenleri Dr. Dilek Keskin
  2.Gün (05.12.2020, Cumartesi)
  09:00-10:00 9.OTURUM: SEREBRAL PALSİ REHABİLİTASYONU
  Oturum Başkanı: Dr. Evren Yaşar
  09:00-09:20 Serebral palside aile odaklı rehabilitasyon yaklaşımı Dr. Resa Aydın
  09:20-09:40 Serebral palside kök hücre çalışmaları bize ve aileye ne söylüyor? Dr. Şehim Kutlay
  09:40-10:00 Serebral palside değerlendirme ve tedavi yaklaşımı Dr. Nigar Dursun
  10:00-10:10 ARA
  10:10-11:10 10.OTURUM: NÖROJENİK MESANE VE PELVİK TABAN FONKSİYON BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM
  Oturum Başkanı: Dr. Murat Ersöz
  10:10-10:30 Nörojenik mesanede güncel tedaviler Dr. Hakan Tunç
  10:30-10:50 Pelvik taban fonksiyon bozukluklarında değerlendirme Dr. Kurtuluş Köklü
  10:50-11:10 Pelvik taban fonksiyon bozukluklarında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon yaklaşımları Dr. Zuhal Özişler
  11:10-11:20 ARA
  11:20-12:20 11.OTURUM: YAŞLANMAYA HAZIR MIYIZ? / GERİATRİK REHABİLİTASYON
  Oturum Başkanı: Dr. Jale Meray
  11:20-11:40 Yaşlanmaya hazır mıyız? Türkiye ve dünyaya genel bakış Dr. Birol Balaban
  11:40-12:00 Geriatride ağrı Dr. Barış Nacır
  12:00-12:20 Vakalarla geriatrik disfajide rehabiliitasyon Dr. Sibel Eyigör
  12:20-12:30 ARA
  12:30-13:30 12.OTURUM: OMURGA KAYNAKLI AĞRILAR
  Oturum Başkanı: Dr. Selami Akkuş
  12:30-12:50 Sakroiliak eklem kaynaklı ağrılarda tedavi Dr. Selami Akkuş
  12:50-13:10 Fasyal disfonksiyon ve klinik karşılığı Dr. Işık Akgöl
  13:10-13:30 Bel ağrıları ve kluneal sinir Dr. Hatice Rana Erdem
  13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUMU / AMGEN
  Moderatör: Dr. Belgin Karaoğlan
  10. Yılında Denosumab ile Yeni Ufuklar Dr. Dilşad Sindel
  14:15-14:25 ARA
  14:25-15:25 13.OTURUM: ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI REHABİLİTASYONU
  Oturum Başkanı: Dr. Pınar Borman
  14:25-14:45 El fleksör tendon yaralanmaları rehabilitasyonu Dr. Filiz Acar Sivas
  14:45-15:05 El ekstansör tendon yaralanmaları rehabilitasyonu Dr. Serpil Savaş
  15:05-15:25 Doğuştan brakiyal pleksus yaralanmaları rehabilitasyonu Dr. Özlem El
  15:25-15:35 ARA
  15:35-16:35 14.OTURUM: COVID-19 ve REHABİLİTASYON
  Oturum Başkanı: Dr. Engin Koyuncu
  15:35-15:55 COVID-19'da yoğun bakım sürecinde rehabilitasyon Dr. İbrahim Gündoğdu
  15:55-16:15 COVID-19'da yoğun bakım sonrası sendromu ve rehabilitasyonu Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran
  16:15-16:35 COVID-19'da yoğun bakım hemşiresinin rolü Dr. Ayla Demirtaş
  16:35-16:45 ARA
  16:45-17:45 15.OTURUM: TRAVMATİK BEYİN HASARI
  Oturum Başkanı: Dr. Kadriye Öneş
  16:45-17:05 Travmatik beyin hasarında motor problemler Dr. Kadriye Öneş
  17:05-17:25 Travmatik beyin hasarında prognostik değerlendirme Dr. Güldal Funda Nakipoğlu Yüzer
  17:25-17:45 Travmatik beyin hasarında otonom sistem problemleri Dr. Serdar Kesikburun
  17:45-17:55 ARA
  17:55-18:55 16.OTURUM: OMURİLİK YARALANMASI REHABİLİTASYONU-2
  Oturum Başkanı: Dr. Müfit Akyüz
  17:55-18:15 Omurilik yaralanmalı hastalarda otonomik disfonksiyonlara bağlı kardiyovasküler sistem ve termoregulasyon problemleri Dr. Müfit Akyüz
  18:15-18:35 Omurilik yaralanmalı erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları ve fertilite Dr. Bilge Yılmaz
  18:35-18:55 Omurilik yaralanmalı kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları ve gebelik Dr. Ayşenur Bardak
  18:55-19:05 ARA
  19:05-20:05 17.OTURUM: KANSER REHABİLİTASYONU
  Oturum Başkanı: Dr. F. Figen Ayhan
  19:05-19:25 Kanser rehabilitasyonunda genel prensipler Dr. Meltem Dalyan
  19:25-19:45 Meme kanseri ile ilişkili kas iskelet sistemi sorunlarına güncel bakış Dr. Burcu Duyur Çakıt
  19:45-20:05 Lenfödem tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Dr. Pınar Borman
  3. Gün (06.12.2020, Pazar)
  09:00-10:00 18.OTURUM: SPORTİF REHABİLİTASYON
  Oturum Başkanı: Dr. Tunç Alp Kalyon
  09:00-09:20 Neden Egzersiz? Kime, nasıl ve ne kadar? Dr. Tunç Alp Kalyon
  09:20-09:40 Kronik hastalıkta egzersizin yeri, FTR hekimi tarafından tariflenmesi Dr. Sadi Kayıran
  09:40-10:00 Profesyonel sporcuları yaşlanınca ne bekler? Dr. Burkay Utku
  10:00-10:10 ARA
  10:10-11:10 19.OTURUM: İNME REHABİLİTASYONU-2
  Oturum Başkanı: Dr. Gülçin Kaymak Karataş
  10:10-10:30 İnmede spastisite tedavisi Dr. Canan Çelik
  10:30-10:50 İnmede yorgunluk ve uyku problemleri Dr. Gülçin Kaymak Karataş
  10:50-11:10 Apraksi ve rehabilitasyon Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu
  11:10-11:20 ARA
  11:20-12:20 20.OTURUM: KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON
  Oturum Başkanı: Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür
  11:20-11:40 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında kardiyak rehabilitasyon ne kadar önemli? Dr. Birkan Sonel Tur
  11:40-12:00 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında pulmoner rehabilitasyon ne kadar önemli? Dr. Belma Füsun Köseoğlu
  12:00-12:20 Vakalarla kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon Dr. Ebru Alemdaroğlu
  Dr. Aysun Genç
  Dr. Hande Özdemir
  12:20-12:30 ARA
  12:30-13:30 21.OTURUM: AĞRI
  Oturum Başkanı: Dr. Hatice Bodur
  12:30-12:50 Ağrı ve İnflamasyon Dr. Duygu Geler Külcü
  12:50-13:10 Kompleks bölgesel ağrı sendromu tanı ve tedavisinde güncelleme Dr. Selda Sarıkaya
  13:10-13:30 Nöropatik ağrıda akılcı ilaç kullanımı Dr. Jale İrdesel
  13:30-13:40 ARA
  13:40-14:40 22.OTURUM: AĞRI TEDAVİSİNDE KLASİK VE GÜNCEL FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ
  Oturum Başkanı: Dr. Berrin Durmaz
  13:40-14:00 Klasik fizik tedavi modalitelerine kanıta dayalı bakış Dr. Berrin Durmaz
  14:00-14:20 Manyetik alan tedavisi ve ESWT Dr. Meltem Vural
  14:20-14:40 Rejeneratif modaliteler; Derin lazer ve Tecar terapi Dr. Tuba Güler
  14:40-14:50 ARA
  14:50-15:50 23.OTURUM: TERAPÖTİK EGZERSİZLER
  Oturum Başkanı: Dr. Sumru Özel
  14:50-15:10 Obezite ve egzersiz Dr. Lale Aktekin
  15:10-15:30 İleri yaş ve egzersiz Dr. Füsun Ardıç
  15:30-15:50 Egzersiz zararlı olabilir mi? Dr. Akın Erdal
  ARA
  16:00-17:00 24.OTURUM: GETAT OTURUMU
  Oturum Başkanı: Dr. Vesile Sepici
  16:00-16:20 Mezoterapi Dr. Deniz Evcik
  16:20-16:40 Kas iskelet sistemi ağrılarında medikal ozon tedavisi Dr. Kamil Yazıcıoğlu
  16:40-17:00 Bel ağrılarında osteopatik yaklaşım Dr. Gülsemin Ertürk Çelik
  17:00-17:10 ARA
  17:10-18:10 25.OTURUM: PERİFERİK SİNİR LEZYONLARI-ELEKTROFİZYOLOJİ
  Oturum Başkanı: Dr. Murat Zinnuroğlu
  17:10-17:30 Tanı Dr. Ece Ünlü Akyüz
  17:30-17:50 Rejenerasyon Dr. Metin Karataş
  17:50-18:10 Olgularla raporlama ve yorumlama Dr. Murat Zinnuroğlu
  18:10-18:20 ARA
  18:20-19:20 26.OTURUM: OSTEOARTRİTTE GÜNCELLEME
  Oturum Başkanı: Dr. Elif Akalın
  18:20-18:40 Osteoartrit ve İnflamasyon Dr. Selmin Gülbahar
  18:40-19:00 Diz osteoartritinde farmakolojik tedavi rehberleri Dr. Elif Akalın
  19:00-19:20 Kalça osteoartritinde farmakolojik tedavi rehberleri Dr. Günşah Şahin
  KAPANIŞ

  GENEL BİLGİLER

  Kongre Tarihi ve Yeri
  4-6 Aralık 2020'de Valortv.net üzerinden online olarak yayınlanacaktır.

  Kongre Dili
  Kongre resmi dili Türkçe’dir.

  İzinler
  Kongreye katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Kongre Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir.

  Kongre Katılım Belgesi
  Tüm kayıtlı katılımcılara kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.


  KAYIT

  KAYIT TİPİ
  Uzman 500 TL + KDV
  Asistan 500 TL + KDV
  Firma Temsilcisi 1000 TL + KDV

  * Ücretlere %8 KDV ilave edilcektir.  İptal/İade Koşulları;

  1 Ekim 2020 tarihi itibari ile iptal/iade yapılmayacaktır.


  ONLİNE BİLDİRİ


  Bildiri son gönderim tarihi: 31 Ekim 2020


  SPONSORLUK


  Hazırlık aşamasındadır.  İLETİŞİM

  Organizasyon Sekreteryası

  Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi
  576. Sokak No:28 06550 Oran / Ankara

  Telefon: +90 312 491 88 88
  Faks: +90 312 491 99 89
  E-posta: tibbirehabilitasyon2020@valor.com.tr

  Bilimsel Sekreterya

  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
  Meşrutiyet Caddesi Karanfil Sokak No: 30/10
  Posta Kodu: 06650 Çankaya- ANKARA

  Telefon: 0312 418 85 96
  Faks: 0312 418 97 82
  E-posta: tsprm@tsprm.org , pmr@pmr.org.tr